Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji pt.
Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?
pod patronatem: Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Kraków, 25-26 października 2022 r.

Chociaż książka Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji powstała ponad dekadę temu, pytania, które w niej stawia, wydają się wciąż aktualne. Najważniejsze z nich: czy pamięć musi być źródłem konfliktów, czy też może stać się obszarem negocjacji, pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego proponujemy namysł nad tym zagadnieniem, przyjmując jako punkt wyjścia koncepcję pamięci wielokierunkowej Rothberga. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji, proponujemy zawęzić pole poszukiwań do zjawisk zachodzących w sferze postpamięci, czyli zgodnie z definicją Marianne Hirsch, wśród generacji dziedziczących traumy pokoleniowe po swoich bliższych lub dalszych przodkach. Nie nakładamy jednak żadnych ograniczeń geograficznych ani czasowych. Nadal pragniemy, by konferencja była miejscem spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny i podejścia teoretyczne oraz metodologiczne. Dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów.

Proponujemy podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

  • czy pamięć zbiorowa zbudowana wokół danej traumy zawsze musi przesłaniać pamięć związaną z inną traumą i z nią konkurować?
  • w jaki sposób realizuje się negocjowanie (różnych) pamięci w przestrzeni społecznej? Czy pokojowa interakcja jest w ogóle możliwa, zważywszy na temperaturę emocjonalną sporów wokół dawnych wydarzeń?
  • jak zachowują się wobec siebie grupy społeczne, które swoją tożsamość zbudowały na pamięci różnych wydarzeń lub różnej pamięci tych samych wydarzeń?
  • czy konflikty pamięci ujawniają się tylko w obszarze społecznym, czy też mogą dotyczyć jednostki? Innymi słowy, czy jednostka może nosić w sobie różne traumy odziedziczone i jak sobie z tym radzi? Czy autobiograficzna narracja tożsamościowa pozwala jednostce skutecznie przezwyciężać konflikty pamięci?

Jednocześnie pozostajemy otwarci na inne spojrzenia na problematykę postpamięci i konfliktów, jakie mogą generować się w jej obszarze.

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi profesor Ann Rigney (Universiteit Utrecht).

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych przy ulicy Władysława Reymonta 4.

Języki konferencji: polski i angielski. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Ważne!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i/lub formuły konferencji, jeśli przeprowadzenie jej w formie stacjonarnej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie konferencji.

Organizatorzy planują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii naukowej lub numeru tematycznego czasopisma naukowego, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Partner konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron