Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 Interdyscyplinarna konferencja
pt. Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

// Faces of Postmemory - Conflict or negotiations?
zorganizowana przez
Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
została wyróżniona nagrodą
w IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego im. Antoniego Kaliny
w kategorii: wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej  

* * *

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
zorganizowali interdyscyplinarną konferencję pt.
Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?
pod patronatem: Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Kraków, 25-26 października 2022 r.

Chociaż książka Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji powstała ponad dekadę temu, pytania, które w niej stawia, wydają się wciąż aktualne. Najważniejsze z nich: czy pamięć musi być źródłem konfliktów, czy też może stać się obszarem negocjacji, pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego zaproponowano namysł nad tym zagadnieniem, przyjmując jako punkt wyjścia koncepcję pamięci wielokierunkowej Rothberga. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji, zaproponowano zawęzić pole poszukiwań do zjawisk zachodzących w sferze postpamięci, czyli zgodnie z definicją Marianne Hirsch, wśród generacji dziedziczących traumy pokoleniowe po swoich bliższych lub dalszych przodkach. Organizatorzy nie nałożyli jednak żadnych ograniczeń geograficznych ani czasowych. Ponownie pragnęli, by konferencja była miejscem spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny i podejścia teoretyczne oraz metodologiczne. Dlatego zaproszenie skierowali do kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów.

Zaproponowano podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

  • czy pamięć zbiorowa zbudowana wokół danej traumy zawsze musi przesłaniać pamięć związaną z inną traumą i z nią konkurować?
  • w jaki sposób realizuje się negocjowanie (różnych) pamięci w przestrzeni społecznej? Czy pokojowa interakcja jest w ogóle możliwa, zważywszy na temperaturę emocjonalną sporów wokół dawnych wydarzeń?
  • jak zachowują się wobec siebie grupy społeczne, które swoją tożsamość zbudowały na pamięci różnych wydarzeń lub różnej pamięci tych samych wydarzeń?
  • czy konflikty pamięci ujawniają się tylko w obszarze społecznym, czy też mogą dotyczyć jednostki? Innymi słowy, czy jednostka może nosić w sobie różne traumy odziedziczone i jak sobie z tym radzi? Czy autobiograficzna narracja tożsamościowa pozwala jednostce skutecznie przezwyciężać konflikty pamięci?

Z przyjemnością powitaliśmy profesor Ann Rigney (Universiteit Utrecht), która wygłosiła wykład otwierający pt. Narrating Defeat. Generating Hope.

Konferencja odbyła się w Krakowie, w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych przy ulicy Władysława Reymonta 4.

Językami konferencji były polski i angielski. Zapewniono tłumaczenie symultaniczne.

Partner konferencji

Konkurs PTL im. Antoniego Kaliny 2022 Kategoria III: wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plakat informacyjny: Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program: Doskonała nauka - wsparcie konferencji naukowych: Interdyscyplinarna konferencja naukowa:Oblicza postpamięci 5  Dofinansowanie 67 254,00 zł  Całkowita wartość 79 254,00 zł